Astrid Joos

Astrid Joos

Ik ben Astrid, logopediste en audiologe.  In 2017 studeerde ik af aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. 

In mijn therapeutisch werk zorg ik ervoor om persoonlijke en op maat gemaakte hulp te verstrekken.  Ik vind het belangrijk om ruimte te creëren voor wederzijds overleg tussen ouders, leerkrachten en zorgjuffen en -meesters.

Omwille van verschillende stages in het bijzonder onderwijs heb ik ervaring met werken met jongeren met ADHD, ASS, concentratieproblemen, mentale retardatie, alsook met kinderen met een motorische handicap.

Je kan bij mij terecht voor:

. leerproblemen als gevolg van dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie

. taalachterstand/-stoornis

. fonetische en fonologische articulatiestoornissen

. neurologische stoornissen zoals afasie

. gehoorstoornissen algemeen