Myofunctionele stoornissen

myofunctionele stoornissenVerkeerde mondgewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging veroorzaken of in de hand werken. Hierdoor kan de articulatie verstoord worden. Daarnaast kunnen ze de kaak- en tandstand negatief beïnvloeden. Een orthodontische behandeling heeft pas zin als de myofunctionele problemen ook verholpen worden.