Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat. Hierdoor zijn er afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem. De stem klinkt hees, schor, te hoog, te laag, te zacht of te luid. Of de stem valt weg of slaat over. Praten en zingen gaan moeilijk. Er kunnen ook bijkomende klachten zijn zoals keelpijn, keelschrapen, hoesten en een vermoeid gevoel in de keel. Wanneer iemand langer dan 3 weken stemklachten heeft, is ingrijpen gewenst.

Stemstoornissen kunnen we als volgt indelen:

          Organische stemstoornissen: De NKO-arts diagnostiseert een letsel ter hoogte van de stemplooien.

                    Primaire organische stemstoornissen door inwendige of uitwendige oorzaken (bv. endocriene                                        veranderingen, larynxtumor of stembandverlamming).

                    Secundaire organische stemstoornissen door weefselstructuurveranderingen ten gevolge van                                        verkeerd stemgebruik, overbelasting of stemmisbruik (bv. stembandknobbels, chronische                                                hyperplastische laryngitis en stembandoedeem).

          Functionele stemstoornissen: het stemorgaan is niet beschadigd, maar wordt wel verkeerd gebruikt,                              overbelast of misbruikt. Als dit te lang duurt of te veel voorkomt kan het stemorgaan gekwetst geraken en                      kan er een organische verandering ontstaan.