Werkwijze

Werkwijze

Stap 1: Voorschrift logopedisch aanvangsbilan (logopedisch onderzoek)

Dit kan zowel via de huisarts als bij één van de volgende specialisten: Neus-, keel-, oorarts, kinderarts, neuroloog

Stap 2: logopedisch onderzoek

Het logopedisch onderzoek vindt plaats bij de logopediste. Afhankelijk van uw probleem zullen er één of meerdere tests afgenomen worden. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan een bilan (verslag) opgemaakt worden. Hierdoor krijgt de logopediste een goed beeld van het probleem, om vervolgens de dokter op de hoogte te brengen en om terugbetaling aan te vragen.

Stap 3: Voorschrift logopedische therapie

Met het logopedisch bilan gaat u terug naar de specialist (NKO-arts, kinderarts of neuroloog). Op basis van de onderzoeksresultaten zal de arts een voorschrift voor logopedische therapie voorschrijven.

Stap 4: logopedische therapie

Nadat het voorschrift voor logopedische therapie voorgeschreven is, kan de  therapie opgestart worden. Dit gebeurt steeds op afspraak. Vervolgens worden de documenten voor de terugbetaling meegegeven. Deze documenten dienen zo snel mogelijk aan de mutualiteit bezorgd te worden (binnen 60 dagen na de eerste sessie van het logopedisch aanvangsbilan).

 

Tarieven

De logopedisten op deze praktijk zijn geconventioneerd. We hanteren de tarieven die zijn vastgesteld door het RIZIV. Sinds 01/01/2018 is  het honorarium :

            Logopedisch onderzoek                    € 31,75 (30min) (hoogstens 5 x 30 min)

            Logopedisch evolutieverslag             € 45,75

            Logopedische therapie                      € 23,25 (30 min)

                                                                       € 46,75 (60 min)          

De betalingen gebeuren via overschrijving .

!!! Afspraken die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd worden, zullen aangerekend worden.  Dit bedrag wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Afspraken kunnen telefonisch geannuleerd  worden. (Dit geldt ook voor afspraken die op school doorgaan.)

 

Terugbetaling     

Gedeeltelijke terugbetaling van de logopedische kosten kan gebeuren door:

            De verplichte ziekteverzekering (via RIZIV)

            De aanvullende verzekering (via mutualiteit)

Tijdens de eerste afspraak wordt er meer info gegeven over de terugbetalingsmogelijkheden in uw specifieke situatie.