Karen Meeusen

Karen Meeusen

Ik behaalde mijn diploma van logopediste in 2002 aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen en een jaar later (2003) studeerde ik er af als audiologe. Vervolgens startte ik als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk. Dit in combinatie met een halftijdse betrekking als logopediste in een woon-zorgcentrum. Vanaf 2004 werkte ik 7 jaar halftijds als audiologe bij Neus-Keel-Oorartsen in het Middelares Ziekenhuis te Deurne en in het Diagnosecentrum in de Voorkempen. Tegelijkertijd richtte ik deze logopedische praktijk op te Stabroek.

Ik behandel kinderen en volwassenen met spraak- en taalstoornissen, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie, stemstoornissen en slikstoornissen.

Ik heb de cursus ‘Ouderbegeleiding’ gevolgd, waardoor ik in een oudercursus ouders kan opleiden tot coach. Zo kunnen de ouders hun kind beter begeleiden. 

Tevens ben ik een erkende lesgever van ‘2Hands4Kids’. Deze typecursus zal ik ongeveer 2 keer per schooljaar, of op aanvraag organiseren.

Ik richt mij ook volledig op het in goede banen leiden van deze praktijk, waarbij Annelie Reynaerts startte in 2015 en Astrid Joos in 2017